Målsägandebiträde – brottsoffrets advokat

Om Du utsatts för brott har Du ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ge brottsoffer juridiskt biträde och stöd under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. Brottsoffer kan begära att en specifik advokat utses till målsägandebiträde. Målsägandebiträdet […]

Särskild ställföreträdare för barn – barnets advokat

Om barn utsatts för brott av sina vårdnadshavare har de ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. en särskild företrädare. Den särskilda företrädarens uppgift är att, istället för vårdnadshavarna, tillvarata barns rättigheter under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse en särskild företrädare så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. En särskild företrädare ska […]

Offentligt biträde – den asylsökandes advokat

Är Du asylsökande har Du oftast rätt till ett juridisk biträde, dvs. ett offentligt biträde. Advokatbyrån företräder personer som sökt asyl i Sverige. Utan kunskaper i vare sig svenska språket eller gällande lagstiftning är det av stor vikt att asylsökande, i ett tidigt skede, får ett offentligt biträde som kan tillvarata deras rättigheter och intressen. […]

Familjerätt

Vid separationer aktualiseras ofta frågor om äktenskapsskillnad samt barns vårdnad, boende och umgänge. I familjerättsliga tvister rörande barn, som ofta är juridiskt och känslomässigt komplicerade, bör man alltid anlita en advokat som kan ge kvalificerad rådgivning. Ofta kan föräldrarna, via sina advokater, nå enighet. I annat fall måste frågorna avgöras av domstol. Det finns möjlighet […]

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå