Särskild ställföreträdare för barn – barnets advokat

Om barn utsatts för brott av sina vårdnadshavare har de ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. en särskild företrädare.

Den särskilda företrädarens uppgift är att, istället för vårdnadshavarna, tillvarata barns rättigheter under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse en särskild företrädare så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. En särskild företrädare ska uppfylla krav på särskild lämplighet och biträdet är kostnadsfritt för barn

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som särskild ställföreträdare samt bistår vid ansökan om särskild företrädare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå