Målsägandebiträde – brottsoffrets advokat

Om Du utsatts för brott har Du ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ge brottsoffer juridiskt biträde och stöd under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. Brottsoffer kan begära att en specifik advokat utses till målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är kostnadsfritt för brottsoffer. Advokatbyrån åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt bistår vid ansökan om målsägandebiträde.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå