Utlänningsrätt

Offentligt biträde - den asylsökandes advokat


Är Du asylsökande har Du oftast rätt till ett juridisk biträde, dvs. ett offentligt biträde.


Advokatbyrån företräder personer som sökt asyl i Sverige. Utan kunskaper i vare sig svenska språket eller gällande lagstiftning är det av stor vikt att asylsökande, i ett tidigt skede, får ett offentligt biträde som kan tillvarata deras rättigheter och intressen.


Migrationsverket förordnar offentliga biträden. Asylsökande kan begära att en specifik advokat förordnas till offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och är kostnadsfritt för asylsökande.


Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde.