Familjerätt

Familjerätt


Vid separationer aktualiseras ofta frågor om äktenskapsskillnad samt barns vårdnad, boende och umgänge.


I familjerättsliga tvister rörande barn, som ofta är juridiskt och känslomässigt komplicerade, bör man alltid anlita en advokat som kan ge kvalificerad rådgivning. Ofta kan föräldrarna, via sina advokater, nå enighet. I annat fall måste frågorna avgöras av domstol.


Det finns möjlighet att erhålla ekonomisk hjälp genom hemförsäkringens rättsskydd eller statens rättshjälp i sådana tvister. Som klient erbjuds Du hjälp med att ansöka om rättsskydd alternativt rättshjälp.


Advokatbyrån bistår Dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge, verkställighet och god man. Vi kan även hjälpa Dig att upprätta familjerättsliga dokument såsom t.ex. testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.