Brottmål

Målsägandebiträde – brottsoffrets advokat


Om Du utsatts för brott har Du ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. ett målsägandebiträde.


Målsägandebiträdets uppgift är att ge brottsoffer juridiskt biträde och stöd under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. Brottsoffer kan begära att en specifik advokat utses till målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är kostnadsfritt för brottsoffer.


Advokatbyrån åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt bistår vid ansökan om målsägandebiträde.Särskild ställföreträdare för barn – barnets advokat


Om barn utsatts för brott av sina vårdnadshavare har de ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. en särskild företrädare.


Den särskilda företrädarens uppgift är att, istället för vårdnadshavarna, tillvarata barns rättigheter under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse en särskild företrädare så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. En särskild företrädare ska uppfylla krav på särskild lämplighet och biträdet är kostnadsfritt för barn.


Advokatbyrån åtar sig uppdrag som särskild ställföreträdare samt bistår vid ansökan om särskild företrädare.