Familjerätt

Familjerätt


Vid separationer aktualiseras ofta frågor om äktenskapsskillnad samt barns vårdnad, boende och umgänge.


I familjerättsliga tvister rörande barn, som ofta är juridiskt och känslomässigt komplicerade, bör man alltid anlita en advokat som kan ge kvalificerad rådgivning. Ofta kan föräldrarna, via sina advokater, nå enighet. I annat fall måste frågorna avgöras av domstol.


Det finns möjlighet att erhålla ekonomisk hjälp genom hemförsäkringens rättsskydd eller statens rättshjälp i sådana tvister. Som klient erbjuds Du hjälp med att ansöka om rättsskydd alternativt rättshjälp.


Advokatbyrån bistår Dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge, verkställighet och god man. Vi kan även hjälpa Dig att upprätta familjerättsliga dokument såsom t.ex. testamenten, äktenskapsförord och samboavtal.
Advokatbyrån Cleve AB, Hagagatan 1, 113 48 Stockholm  Telefon: 073-69 787 69  E-post: kontakt [at] advokatcleve.se